ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ตรวจงานอำเภอบางละมุง กำชับทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เร่งติดตามยุติเรื่องในอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จ (มีคลิป)

             เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ได้เดินทางเข้าตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งนำข้อราชการมาแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองได้เดินทางถึงที่ว่าการอำเภอบางละมุง ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติตามนโยบายของกรมการปกครอง ผลการปฏิบัติโครงการไทยนิยมยั่งยืน/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การปฏิบัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในภารกิจของอำเภอ การปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและแก้ไขการทุจริตทางทะเบียนและบัตร การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 การเตรียมความพร้อม ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.


ในการนี้ ได้กำชับ เน้นย้ำ ให้ข้าราชการปกครอง พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้ง ส.ส.และสนับสนุนการทำงานตามที่ กกต.ร้องขอ พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ศูนย์ดำรงธรรม เร่งรัดติดตามยุติเรื่องในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ที่สามารถดำเนินการได้ทันที


ทั้งนี้ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง มีกำหนดตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1,2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2562

 

Advertisement