อำเภอบางละมุง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว บุกจับโรงแรมไม่ได้รับอนุญาต 3 แห่ง ให้บริการเช่าห้องพักคิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน (มีคลิป)


(13 ก.พ.62) นายธวัตน์ เทพทัพ ปลัด หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เมืองพัทยา หลังมีการร้องเรียนว่า มีการลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยทางราชการไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบรายการผู้เข้าพัก หรือดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้ ทั้งยังอาจเป็นที่ซ่องสุ่มของคนต่างด้าวหรือคนร้าย
จากการตรวจสอบพบว่า ทั้ง 4 สถานประกอบการ พบ 3 สถานประกอบการ ให้บริการเช่าห้องพักคิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เข้าข่ายเป็นโรงแรม ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม พบว่า ไม่มีใบอนุญาตฯ และยังไม่มีการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ แต่อย่างใด เจ้าพนักงานจึงทำการจับกุมเจ้าของกิจการ นำไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา เพื่อให้ดำเนินคดีในความผิดฐานประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมิได้รับอนุญาต และดำเนินการจับกุมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไป

        ด้านนายพิเชษฐ์  ธรรมโหร ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง กล่าวว่า สำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมจัดที่ให้พักในลักษณะเป็นการชั่วคราว ซึ่งมีการหวังผลทางธุรกิจ หรือการทำธุรกิจโรงแรมนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนอนุญาต เนื่องจาก พ.ร.บ.โรงแรมมีเรื่องของการดูแลความปลอดภัย การกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสถานประกอบการและสาธารณสุข โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจกวดขันสถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นโรงแรม ที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ในการจับกุมกวดขันและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการที่ดำเนินการอยู่ไปยื่นเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
      ทั้งนี้ หากพบว่ามีสถานประกอบการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต จะได้รับโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับเพิ่มอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา พบว่า โรงแรมที่ไม่รับอนุญาตอยู่เป็นจำนวนมาก การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ถือเป็นข้อห่วงใยจากนายกอำเภอ ด้วยพื้นที่อำเภอบางละมุงถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นการตรวจสอบการดูแลในส่วนภาพลักษณะด้านการท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการได้ดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย
https://youtu.be/iNoZp1vu7BE
Advertisement