ปรเมศวร์ นำทีมงานลงพื้นที่ชากแง้ว หาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน ขอคะแนนเสียงชาวบ้าน พบกำลังใจล้นหลาม ชาวบ้านเตรียมพวงมาลัยคอยต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนเตรียมลงพื้นที่เขต 7 อีกหลายแห่ง หวังโกยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น

            เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ตลาดเก่า 100 ปี ตลาดจีน ชากแง้ว นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัคร สส.หมายเลข 6 เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยทีมงาน พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต 7 ซึ่งในพื้นที่เขต 7 ประกอบไปด้วย ตำบลหนองปรือ ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลโป่ง และตำบลเขาไม้แก้ว โดยการลงพื้นที่ในวันนี้พบว่าได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวตำบลห้วยใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดเก่า 100 ปี ตลาดจีนชากแง้วเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนต่างนำดอกไม้และพวงมาลัย มามอบให้กับนายปรเมศวร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในเดินหน้าลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
            นายปรเมศวร์ ได้กล่าวระหว่างการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดชากแง้ว ถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่เน้นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีสวัสดิการที่ทำให้คนไทยทุกคนมีความมั่นคงตลอดทุกช่วงวัย และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้แนวทาง “สร้าง-เสริม-ปรับ-เปลี่ยน” คือ สร้างหลักประกันสังคมให้คนไทยได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงครอบคลุม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของประเทศ ปรับเศรษฐกิจให้แข่งขันกับเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มิใช่ให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งพรรคยังสนับสนุนต่อยอดนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC ) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการ คือ 1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา 2. โครงการการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน 3. โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus) 4. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการพัฒนาให้แหลมฉบังเป็นท่าเรือระดับภูมิภาค 5. โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาสาธารณูปโภคและพัฒนาเมืองยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีของชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้อีกด้วย

Advertisement