มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สาย (กรุงเทพฯ-บ้านฉาง) ช่วงพัทยา-มาบตาพุด คืบหน้าไปแล้วกว่า 94% คาดเปิดใช้ เม.ย. 63 (มีคลิป)

                จากกรณีที่กรมทางหลวงได้ใช้งบประมาณกว่า 14,200 ล้านบาท ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 13 ตอน รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร ตัดผ่านพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งการดำเนินการโครงการดัง กล่าวเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง เป็นเส้นทางเลือกสำหรับการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-สัตหีบ-มาบตาพุด-ระยอง รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกอีกด้วย ตามแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC
             ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวระดับสูงว่าปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้ว 94% และคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในช่วงเดือนเมษายน 2563 โดยได้มีการก่อสร้างเสร็จไปแล้ว 11 ตอน ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการช่วง 2 ตอนสุดท้ายเท่านั้น ส่วนรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ รูปแบบเป็นผิวจราจรคอนกรีตหนา 28 เซนติเมตร แบ่งแยกทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางลดระดับ ไหล่ทางด้านในกว้าง 1 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 3 เมตร ควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงข้ามบนทางหลวงหมายเลข 3240 และสะพานในทางหลัก นอกจากนั้นยังมีงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและงานติดตั้งเครื่องหมายและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้วย

Advertisement