ปปส. ภาค 2 ฝึกอบรมเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานและท่าเรือ

               (1 ก.พ.62) ที่ห้องประชุมสัมนา โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (ปปส.) ภาค 2 ได้ฝึกอบรมเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานและท่าเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.- 2 ก.พ.62 โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม ได้แก่ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานศุลกากรประจำท่าเรือแหลมฉบัง สำนักงานศุลกากรประจำท่าอากาศยานอู่ตะเภาระยอง-พัทยา ตำรวจภูธรภาค ๒ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา การท่าอากาศยานแห่งประเทศ กองบังคับการตำรวจ กองทัพภาคที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ปปส. ภ. 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศและภาคตะวันออก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทและห้วงเวลา เสริมสร้างองค์ความรู้การเฝ้าระวังยาเสพติดที่ลักลอบลำเลียงผ่านทางท่าอากาศยานและท่าเรือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารยาเสพติดให้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนข้อมูลการเฝ้าระวังในการดำเนินการปราบปรามและสกัดกั้นเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีนายสุรเดช ละเต๊ะซันผู้อำนวยการส่วนวิเคราะข่าวและเฝ้าระวังสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 และนางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ภาค 2 มาบรรยาย ให้ความรู้

Advertisement