เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด ทรภ. 1 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หลังปลดจากกองประจำการ

               เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 1 เป็นผู้แทนในพิธีปลดทหารกองประจำการในสังกัดผลัดที่ 4/ 2559 – 2561 ที่เข้ามารับใช้ประเทศชาติ เยี่ยงลูกผู้ชายชาติทหาร ครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ปีพุทธศักราช 2497 เป็นทหารกองหนุนของกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยรองผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 1 ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติในการเสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติ ก่อนที่จะร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนอย่างแข็งขันด้วยความมุ่งมั่นว่า เมื่อออกไปจากรั้วของราชนาวีแล้ว จะเป็นคนดีของสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประกอบอาชีพโดยสุจริต และพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติเมื่อชาติต้องการ

จากนั้น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าว ในห้วงเวลาที่เข้ารับราชการทหาร นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี คือ ได้อุทิศตนเพื่อสังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังได้รับการเสริมสร้างฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานในโอกาสต่อไปได้ และขอให้ท่านมั่นใจว่ากองทัพเรือ จะไม่ลืมหรือทอดทิ้งและยินดีที่จะสนับสนุน ช่วยเหลือท่านและครอบครัวเสมอ
               ด้านพลทหาร ธนาธิป จงจุลกลาง ที่ปลดจากทหารกองประจำการในวันนี้ด้วย ได้กล่าวว่าการที่ได้เข้ามาเป็นทหารเรือรับใช้ประเทศชาติ ได้อะไรมากมาย โดยเฉพาะเรื่องความอดทนอดกลั้น ต่อสภาวะต่างๆ ซึ่งจะนำสิ่งที่ได้รับจากการเป็นทหาร นี้ ไปประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปอีกด้วย

Advertisement