ดีเดย์ 11 มี.ค. นำสายไฟฟ้าลงดิน ถนนพัทยากลาง งบ 311 ล้าน จากถนน 9 เส้นรวม 3,134 ล้านบาท ตามโครงการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ตาม มติ ครม.

                 (31 ม.ค.62) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของตัวแทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนที่รับสัมปทานรับเหมาโครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินระบบสายส่ง 115 KV และปรับ ปรุงระบบจำหน่าย 22 KV เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยากลาง เพื่อร่วมพิจารณาแผนดำเนินการวางระบบสายไฟฟ้า และระบบประปาลงใต้ดิน รวมทั้งปรับปรุงระบบภูมิทัศน์การจราจร ซึ่งเป็นไปตามแผนโครงการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ตามมติ ครม. ใน 4 พื้นที่หลักของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ พัทยา และนครราชสีมา ในระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.2560-2564 ในงบประมาณรวมกว่า 3,134 ล้านบาท

นายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติให้ กท.มหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินใน 4 เมืองหลัก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ที่จะลดปัญหาไฟฟ้าดับ และระยะเวลาไฟฟ้าดับให้น้อยลง รวมทั้งเป็นการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดความเสถียรภาพด้านการปฏิบัติและบำรุงรักษา รวมทั้งเรื่องของภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่

สำหรับในส่วนของเมืองพัทยานั้นมีแผนดำเนินการใน 9 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1.ถนนพัทยาเหนือ 2.ถนนพัทยากลาง 3.ถนนสุขุมวิท 4.ถนนพัทยาสาย 1 และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย 5.ถนนพัทยาสาย 3 6.ถนนพัทยาสาย 2 7.ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว 8.ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และ 9 ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินสำรวจและออกแบบไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน อย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่เมืองพัทยาได้มีการดำเนินการไปแล้วในส่วนของถนนพัทยาเหนือและจะมีการถอนเสาไฟฟ้าออกทั้งหมดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ต่อไป พร้อมกันนี้จะดำเนินการต่อในส่วนของถนนสายพัทยากลาง ในวงเงินรวม 311 ล้านบาท ซึ่งมีแผนการก่อสร้างระหว่างวันที่ 11 มีนาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
               ด้านนายธนู สุรชัยลิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการโครงการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ ระบุว่าการอดำเนินการบนถนนเส้นพัทยากลางนี้จะดำเนินการในพื้นที่ความยาวรวมตลอดแนวถนนในระยะ 2.6 กิโลเมตร จากปากทางสุขุมวิทไปถึงชายหาด โดยจะมีการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟขนาด 115 KV และ 22 KV ซึ่งแต่เดิมถนนสายนี้มีช่องการจราจรข้างละ 5 เลนไป-กลับ โดยจะเริ่มดำเนินบริเวณฝั่งขาลงชายหาดก่อน ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างจะดำเนินการในลักษณะคล้ายกับการวางระบบบนถนนพัทยาพัทยาเหนือ ซึ่งพบว่าไม่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาพรวมด้านการท่องเที่ยวมากนัก โดยลักษณะของการก่อสร้างจะมีการวางแท่งแบริเออร์ตามแนวตั้งแต่จุดเริ่มโครงการในพื้นที่คราวละ 100-150 เมตร โดยจะมีการดำเนินการสัปดาห์ละ 5 วัน คือวันจันทร์-ศุกร์ และจะเปิดให้รถสัญจรตามปกติในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และจะขยับเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ ซึ่งก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
Advertisement