เมืองพัทยา เร่งปรับปรุงห้องสุขาโรงเรียนเมืองพัทยา 6 เพื่อให้ถูกสุขลักษณะของเด็กนักเรียนและรองรับการจัดอบรมลูกเสื้อชาวบ้านอำเภอบางละมุง ระหว่าง 2-4 เม.ย.นี้

            เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจสภาพห้องสุขาภายในโรงเรียน หลังพบสภาพชำรุดทรุมโทรมเป็นอย่างมาก โดยนางเนาวรัชต์ แก่นทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 6 พร้อมคณะครูมาชี้แจงสภาพปัญหาของโรงเรียน

             สำหรับการลงตรวจเยี่ยมชมโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ในครั้งนี้พบว่าสภาพห้องสุขาของโรงเรียนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หลังมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 อาคาร รวม 48 ห้อง เบื้องต้นได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำช่างเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาให้มีสภาพที่โปร่ง โล่ง ถูกสุขลักษณะ แดดจะต้องส่องถึง พร้อมจะมีการปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ที่ชำรุด เพื่อให้เด็กได้มีห้องน้ำที่ดี ถูกสุขลักษณะ และสะอาด อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการจัดอบรมของกลุ่มลุกเสื้อชาวบ้านอำเภอบางละมุง ในวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ซึ่งจะมีลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางละมุง รุ่น 385 กว่า 500 คนเข้าร่วมอบรม ส่วนการปรับปรุงห้องสุขาทั้งระบบ ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียนนั้น ขณะนี้จะอยู่ระหว่างการออกแบบสำรวจ เพื่อนำเสนอของงบประมาณปี 2563 จากสภาเมืองพัทยาต่อไป

Advertisement