กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา กว่า 100 ราย แห่ลงทะเบียนขอรับป้ายเหลือไม่ขาดสาย ก่อนจะปิดรับลงทะเบียน 31 มี.ค.นี้

                หลังจากที่คณะกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ได้มีมติที่ให้คณะอนุกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ดำเนินการลงทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้าง รอบที่ 2 ให้กับกลุ่มที่ตกค้าง กลุ่มที่มีความประสงค์จะขอยื่นจดทะเบียนประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มเติม และจัดตั้งวินใหม่ในแต่ละพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562 โดยให้ผู้มีอาชีพขับขี่รถจักรยานให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นที่ สถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอบางละมุงทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย สภ.เมืองพัทยา, สภ.บางละมุง, สภ.หนองปรือ และ สภ.ห้วยใหญ่
               ล่าสุดวันนี้ (29 ม.ค.62) ที่ สภ.เมืองพัทยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีบรรดาผู้ขับขี่รถจักรยายนต์รับจ้างในเขตพื้นที่รับผิดสภ.เมืองพัทยา ต่างนำเอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่สาธารณะ สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการได้มาของรถ สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย, ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งตรงกับผู้ได้รับอนุญาต ภาพถ่ายใบรับรองการจัดตั้งวิน และ พ.ร.บ. มายื่นเขียนคำร้องของลงทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อขอทะเบียนป้ายเหลืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในเขตพื้นที่เมืองพัทยามาขอรับลงทะเบียนป้ายเหลืองแล้วจำนวน 150 ราย

Advertisement