ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรม Big Cleaning ชายหาดพัทยา หวังสร้างความสมานฉันท์ระหว่างทหาร สื่อมวลชนและจิตอาสาสู่สายตาชาวโลก

               (25 ม.ค.62) พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยภาคที่ 1/รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ กอ.รมน.ภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม Big Cleaning Beach ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายใต้โครงการ กิจกรรมรายการสื่อมวลชนสัมพันธ์ พื้นที่ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องการให้สื่อมวลชนและประชาชนจิตอาสาได้ทำงานร่วมกัน ที่ชายหาดพัทยา ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศสู่สายตานักท่องเที่ยว ในการที่จิตอาสาทุกคนเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
             ซึ่งในวันนี้มีกำลังพลจาก เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.14 จำนวน 50 นาย จาก ร.21 รอ. จำนวน100 นาย จิตอาสาอำเภอบางละมุงกว่า 100 คน ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดพัทยาเหนือจรดพัทยาใต้ รวมระยะทาง 2.47 กิโลเมตร

Advertisement