เทศบาลเมืองหนองปรือ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลระบายของระบบน้ำ ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในซอยพรประภานิมิต 18 หลังระบบเดิมใช้มานานหลายปี หวังให้ระบบระบายน้ำสอดคล้องเข้ากับถนนพรประภานิมิตที่ได้มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนมกราคม ปีที่ผ่านมา

           ( 25 มกราคม 2562 ) ที่ ซอยพรประภานิมิต 18 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดังกล่าวรายงานความเคลื่อนไหวของการพัฒนาในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ พบว่าภายในซอยแห่นี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย ซึ่งได้มีการนำรถแบ็คโฮเข้ามาขุดเจาะหลุมขนาดใหญ่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่เริ่มโครงการ โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ซอยพรประภานิมิต 18 ช่วงสะพานบ้านล่างป้าแหวว-ถนนพรประภานิมิต หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ ซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. มีขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ยาว 148 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง 7.50-8.50 เมตร หนา 0.15 เมตร และยาว 150 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมบ่อพัก 1,200 ตารางเมตร โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญกิจธนา เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 150 วัน โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างตามสัญญา 4,154,500 บาท
               ด้านนายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เผยว่า เนื่องจากบริเวณที่ได้มีการดำเนินการก่อสร้าง เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นท้องกระทะ จึงกลายเป็นจุดรวมน้ำของพื้นที่สูงข้างเคียงที่มักจะไหลมารวมกันอยู่ ณ จุดนี้ ส่งผลให้ระบบระบายน้ำต้องรองรับปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก หลายๆ ครั้งจึงทำให้การไหลระบายไม่ทัน จนเอ่อขึ้นมาท่วมขังบนผิวจราจร ทางเทศบาลฯ จึงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้ว 60% ก็คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

อย่างไรก็ตามทางเทศบาลฯ ต้องขออภัยกับประชาชนมา ณ ที่นี้ เนื่องจากอาจจะมีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบในเรื่องของการสัญจรที่จะไม่สะดวกสบายเหมือนเดิม แต่เพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับศักยภาพในการรองรับน้ำฝน และการไหลระบายของระบบน้ำในพื้นที่ ทางเทศบาลฯ มีความจำเป็นจะต้องเข้ามาดำเนินการ เพื่อให้ภาคสังคมโดยรวมอยู่อาศัยด้วยความสุข และไม่เกิดความเดือดร้อนได้รับผลกระทบในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมขังเหมือนเช่นที่ผ่านมา….
Advertisement