รองนายกเมืองพัทยา เร่งสร้างความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการถึงผลกระทบในการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบายน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก เพื่อรองรับความเจริญ

            เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ The Chocolate นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายพิษณุ ยามาซากิ ผู้จัดการบริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ลงพื้นที่ประชุมชี้แจง ผลกระทบการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการพื้นโดยรอบ โดยนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ด้วยเมืองพัทยาได้มีการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก หวั่นจะส่งผลกระทบกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่โดยรอบโครงการ จึงได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะได้รับก่อนที่จะมีการดำเนินการเปิดหน้างานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่บนเข้าพระตำหนักมีความเจริญอย่างรวดเร็ว มีหมู่บ้าน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก หากไม่มีการจัดทำโครงการดังกล่าวหวั่นน้ำเสียจะลงทะเล

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก งบประมาณ 93 ล้านบาท เพื่อเป็นการรวบรวมน้ำเสียไปยังโรงบำบัดน้ำเสียซอยวัดบุณย์กัญจนาราม โดยจะมีการจัดว่างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำเสีย ขนาด 1 เมตร และท่อระบายน้ำฝน 1 เมตร รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างวางท่อไปแล้วกว่า 1 กิโลเมตร โดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 ทั้งนี้หากโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก แล้วเสร็จจะสามารถแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันน้ำท่วมขังและการนำน้ำเสียมาบำบัด

Advertisement