เทศบาลเมืองหนองปรือ เตรียมแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดล้นพื้นที่ สร้างปัญหา เดินหน้าจัดสร้างสถานที่พักสุนัขบนพื้นที่เขาดิน บนเนื้อที่ 4 ไร่ เตรียมเดินหน้าทำประชาคม

 

            ( 24 ม.ค. 62) จากรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนถึงการเกิดปัญหา ทั้งการถูกสุนัขกัด และการที่สุนัขเร่ร่อนขับถ่ายไม่เป็นที่ ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ทั้งตามหมู่บ้านและแหล่งชุมชนต่างๆ รวมถึงวัดในพื้นที่ ซึ่งปัญหาทั้งหมดเกิดจากการที่มีการนำสุนัขที่เลี้ยงนำมาปล่อยทิ้งตามที่สาธารณะ ด้วยสาเหตุที่ว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขตัวนั้นได้ต่อไป จากนั้นสุนัขเร่ร่อนเหล่านี้ก็ได้เกิดการแพร่ขยายพันธ์ุ ไร้การควบคุมดูแล บางตัวไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จนปัจจุบันทางเทศบาลเมืองหนองปรือก็ได้รับการร้องเรียนปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องของการรณรงค์การไม่นำสุนัขและแมวมาปล่อยตามที่สาธารณะ หรือการสร้างความเข้าใจในการเลี้ยงดูสุนัข 1 ตัว ว่าจะต้องมีความพร้อมมากแค่ไหน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนคิดว่าจะเลี้ยงสุนัขก็ไปหามาเลี้ยง โดยทางเทศบาลเมืองหนองปรือถือว่าเป็นหน่วยงานปลายทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขจรจัด การทำหมันในสุนัขและแมว รวมไปถึงการจัดทำสถานที่ให้กับสุนัขและแมวจรจัดได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเพื่อการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
               ด้าน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสุนัขจรจัดนั้น ทางเทศบาลได้มองว่าการที่นำสุนัขจรจัดทั้งหมดเลี้ยงรวมกัน ก็น่าจะเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาได้ง่ายขึ้น พร้อมออกมาตรการแอบลักลอบในการปล่อยทิ้งสุนัข และแมวในพื้นที่ ให้กลายเป็นสุนัขจรจัด เพราะที่ผ่านมา ไม่ทราบเลยว่าสุนัขจรจัดในพื้นที่เมืองหนองปรือนั้น มีจำนวนเท่าไหร่ มีการมาปล่อยเพิ่มหรือไม่ บางครั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็ไม่ทั่วถึง เนื่องจากว่าสุนัขไม่มีเจ้าของ ดังนั้นทางเทศบาลจึงได้มีแนวความคิดในการที่จะดำเนินการจัดสร้างที่พักสุนัข บริเวณเขาดิน ในพื้นที่ 4 ไร่ โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 3 ล้าน ปัจจุบันพบว่าการดำเนินการออกแบบใกล้แล้วเสร็จแล้ว ซึ่งสถานที่พักสุนัขแห่งนี้จะเป็นสถานที่รวบรวมสุนัขจรจัดในพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและง่ายต่อการรักษา โดยในอนาคตอาจจะมีการประสานความร่วมมือร่วมกันกับหน่วยงานภาคเอกชน ในการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของอาหารสุนัข และค่าใช้จ่ายของคนดูแลสุนัข ที่จำเป็นต้องมีหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน อย่างไรก็ตามสำหรับขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างสถานที่เลี้ยงสุนัขของเทศบาลคงต้องผ่านการทำประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวก่อนว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งหากผ่านการทำประชาคมจากชาวบ้านแล้วเสร็จก็จะสามารถเดินหน้าดำเนินการก่อสร้างได้ต่อไป

Advertisement