ผู้ว่าชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจค้นและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อหาสารเสพติดเรือนจำกลางชลบุรี

             ( 24 มกราคม 2562) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะออกปฏิบัติการตรวจค้นและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อหาสารเสพติดเรือนจำกลางชลบุรี ตามมาตรการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ณ เรือนจำกลางชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
                 ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน มกราคม 2562) โดยให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานบริการ เรือนจำ และแหล่งมั่วสุมต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
               นายธวัชชัย รองงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การป้องปรามและป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในเรือนจำ รวมทั้งการขยายผลหาผู้กระทำผิดและดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามมาตรการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนและสนธิกำลังจากกองกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว สนับสนุนการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี (ชุดเฉพาะกิจสิงห์ชล) จำนวน 60 นาย กำลังเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 นาย กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส. พื้นที่อำเภอบ้านบึง จำนวน 10 นาย กำลังเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค2 จำนวน 11 นาย กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่อำเภอบ้านบึง จำนวน 20 นาย กำลังเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี จำนวน 70 นาย และกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อำเภอบ้านบึง จำนวน 10 นาย รวมทั้งสิ้น 185 นาย ออกปฏิบัติการตรวจค้นและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อหาสารเสพติดเรือจำกลางชลบุรี ตามมาตรการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเพสติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
             ด้านนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่ 63 จังหวัด ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ในห้วง 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 ถึงมกราคม 2562) ตามที่รัฐบาลกำหนดเพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมทั้งการขยายผลหาผู้กระทำผิดและดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากจังหวัดชลบุรีต่อไป
Advertisement