ชมรมดอกลำดวน เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม พร้อมส่งมอบความสุข จับฉลากของขวัญของรางวัล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่อีกด้วย

             ( 23 มกราคม 2562)วันนี้ ที่โดมสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา และเหล่าบรรดาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกิจกรรมของชมรมดอกลำดวนเทศบาลเมืองหนองปรือ กับโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีเหล่าบรรดาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือนั้น เป็นชมรมที่รวบรวมผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองหนองปรือเอาไว้รวมกัน เพื่อร่วมทำกิจกรรมที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย อาทิ การทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การร่วมกิจกรรมโรงเรียนเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้นอกจากมีการจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันกันแล้ว ยังมีการจับของขวัญของรางวัลเพื่อมอบของขวัญอีกด้วย

Advertisement