สัตหีบเปิดค่ายฟุตบอลเยาวชน ส่งเสริมสุขภาพห่างไกลยาเสพติด

              (22 ม.ค.62) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน ชุมชนเตยงาม ณ หอประชุมโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนาวาตรี วาจีระ เพชรวิเชียร ประธานชุมชนเตยงาม คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ และในวันนี้ยังมีวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในกีฬาฟุตบอลอีกด้วย

นาวาตรี วาจีระ เพชรวิเชียร กล่าวว่า การออกกำลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค คนทุกเพศทุกวัยสามารถออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงได้ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญชองชาติในอนาคต ชุมชนเตยงามจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านฟุตบอล มีความรู้ในเวชศาสตร์การกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชุมชนต่อไป

ด้านนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการจัดทำโครงการในครั้งนี้จึงเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้หันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาที่เด็กๆ ชอบ เพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ทุกประการ
Advertisement