ทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนรับมอบปลากะตักตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนสู่เด็กภูเขา

          (21 มกราคม 2562) พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนกองทัพเรือ รับมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทานฯ จากนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธีรับมอบจากผู้ประกอบกิจการด้านการประมงต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สมาคมการประมงสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำสมทบและส่งมอบ ในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเสด็จพระราชกุศลฯ

ตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2538 ทรงทอดพระเนตรพสกนิกรที่ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ฯ จึงทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ฯ ในเบื้องต้น และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับดำเนินโครงการฯ ต่อมาจนถึงในปัจจุบัน

ในการนี้ กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก ปลาทูแห้ง ปลากระป๋อง น้ำปลา กะปิ และเกลือโอดีน จำนวน 15 หน่วยงาน รวม 7 จังหวัด ชายทะเลอ่าวไทยได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ และองค์การสะพานปลา ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลาและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ประกอบด้วยปลากะตักแห้ง 6,799 กก. ปลาทูเค็ม 15,670 กก. ปลากระป๋อง 64,000 กระป๋อง น้ำปลา 1,354 โหล กะปิ 2,620 กก. และเกลือไอโอดีน 3,138 กก. รวมมูลค่าประมาณ 3,089,738 บาท เพื่อพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการส่วนพระองค์ฯ ตามแผนการแจกจ่ายของสำนักงานโครงการ ฯ ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2562 นี้

Advertisement