สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ฝ่ายรักษาความสะอาดลงพื้นที่ล้างถนนเพื่อร่วมกำจัดฝุ่นละอองพื้นที่สะพานยาว – ตลาดลานโพธิ์ พร้อมเตรียมทำความสะอาดถนนในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่

           ( 17 มกราคม 2562) วันนี้ ที่บริเวณสะพานยาวนาเกลือ นายสัญญา ทับทิมศรี หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณสะพานยาวนาเกลือ เพื่อทำความสะอาดถนน กำจัดฝุ่นละอองที่บริเวณถนน หลังจากที่พบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ๆ มีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดฝุ่นละอองคละคลุ้งไปทั่ว นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในวันเสาร์และวันอาทิตย์ หากเจ้าหน้าที่ไม่ทำการล้างถนนเพื่อกำจัดฝุ่นละออง ก็อาจจะทำให้ฝุ่นละอองคละคลุ้งในพื้นที่ดังกล่าวจนเกิดการลอยตัวและไปคละคลุ้งบนชั้นบรรยากาศ จนก่อนให้เกิดความเข้มข้นของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นได้
         โดยในวันนี้ทางสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เตรียมวางแผนลงพื้นที่ตามจุดชุมชนเพื่อทำความพื้นที่ชุมชนเพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองลอยบนอากาศ ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันในพื้นที่เมืองพัทยา ค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็ก จะยังไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม. แต่ก็ต้องมีการวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในวันนี้พบว่าในพื้นที่เมืองพัทยายังมีสภาพอากาศที่ดี ไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด