กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา ร่วมกับองค์กรด้านวัฒนธรรม และเมืองพัทยา จัดงาน “นิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5” รายได้สมทบทุนในมูลนิธิ “เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก

                เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา พร้อมองค์กรด้านวัฒนธรรม และเมืองพัทยา ร่วมจัด “นิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมประทานโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้สมทบทุนในมูลนิธิ “เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก” และในโอกาสนี้ยังเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ภายในงานอีกด้วย ​โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ พร้อมกันนี้มีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พล.ต.ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและประธานกลุ่มศิลปินอิสระพัทยา พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายองค์กร รวมทั้งคณะสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมรับเสด็จ ที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช
               สำหรับการจัดงาน “นิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5” ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ชั้น 1 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่ม​ศิลปิน​อิสระ​พัทยา สภา​วัฒนธรรมเมืองพัทยา วัฒนธรรมจังหวัด​ชลบุรี เมืองพัทยา ​และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินอิสระกว่า 100 ชีวิต​ ที่มาร่วมสร้างผลงานศิลปะ​อัน​ทรงคุณค่า​ ซึ่งรายได้จากงานศิลปกรรม จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอันเกิดจากภัยธรรมชาติและความทุกข์ยากทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม​การ​ท่องเที่ยว​ด้าน​ศิลปะ​ และวัฒนธรรม​อีกด้วย
               ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพการทรงงาน พระราชกรณียกิจต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกๆ สถานการณ์ ภาพทุกภาพเกิดขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากกลุ่มศิลปินอิสระพัทยาและศิลปินทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังถือเป็นการสืบสานงานศิลปะที่เคียงคู่กับวัฒนธรรมไทยมาช้านานให้เป็นที่แพร่หลายสืบต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านที่สนใจยังคงสามารถมาร่วมชมความงดงามของนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในครั้งนี้ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ชั้น 1

 

Advertisement