ชมรมหมอนวดชายหาด 3 หาด ร่วมประชุมประจำปี และรับทราบแนวทางในการทำงาน พร้อมเดินหน้าร่วมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

            ( 16 มกราคม 2562) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมในการประชุมประจำปีของชมรมนวดแผนไทย ชายหาดพัทยา ชายหาดจอมเทียน และชายหาดดงตาล โดยมีหมอนวดทั้ง 3 หาดเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นการชี้แจงในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ที่หมดนวดทั้ง 3 หาดต้องร่วมกันปฏิบัติ อาทิ เรื่องของมาตรฐานราคา การให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้ม รวมถึงการต่อใบอนุญาตที่หมอนวดทั้ง 3 หาดจะต้องดำเนินการในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีการจัดระเบียบหมอนวดชายหาด ก็พบว่าไม่เกิดเรื่องการร้องเรียนมายังเมืองพัทยาเลย เนื่องจากว่าหมอนวดทั้ง 3 หาด ต่างเคารพในกฎระเบียบที่ได้มีการตั้งเอาไว้ ซึ่งกฎระเบียบส่วนใหญ่ที่ออกมาล้วนเป็นผลดีทั้งต่อหมอนวดและนักท่องเที่ยวแทบทั้งสิ้น เน้นในเรื่องของการดูแลกันเอง
          ด้านนางสุพรรษา เอี่ยมสะอาด หมอนวดชายหาดพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมก็พบว่าเกิดความเป็นระเบียบมากขึ้น มีการดูแลกันเอง มีมาตรฐาน ซึ่งก็ทำให้อาชีพหมอนวดชายหาดได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากว่าไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น และเวลาลูกค้ามาใช้บริการก็ประทับใจ สามารถตรวจสอบได้หากพบว่าเกิดการบริการที่ไม่ประทับใจ หรือเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว โดยหมอนวดทุกคนหากไม่ใส่เสื้อฟอร์มลงปฏิบัติงานในวันนั้นๆ ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการลงนวดในวันดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งกฎระเบียบต่างๆ เหล่าบรรดาหมอนวดก็ได้ช่วยกันในการกวดขัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้มาตรฐานหมอนวดชายหาดดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

           สำหรับชมรมหมอนวดชายหาดถือว่าเป็นอีกหนึ่งชมรมที่มี่ความเข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จากการให้ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในการทำกิจกรรมในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งนี้ในส่วนของหมอนวดที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมและไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ก็จะมีผลในการประเมินการต่อใบอนุญาตในแต่ละปีอีกด้วย

Advertisement