SRRT หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เตรียมรับมือปัญหาหมอกควัน เตรียมรับมือ พร้อมรับแจกหน้ากากอนามัย ชนิดคาร์บอนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ถึงแม้ว่าในพื้นที่เมืองพัทยาจะยังไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤต

           ( 15 ม.ค. 62) ที่ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม พร้อมจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคที่มากับฝุ่นละออง หลังจากที่พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณหมอกควันที่เริ่มเข้าขั้นระดับที่น่าเป็นห่วง ซึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่ระดับขั้นที่น่าเป็นห่วง จึงต้องมีการให้ความรู้เรื่องของการเฝ้าระวัง และดูแลตัวเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
           ในไทยเอง กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่รู้จักกันว่า ฝุ่น PM2.5 ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง อาทิ การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการก่อสร้าง ซึ่งเป็น 2 สาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย พื้นที่ริมถนนเกินค่ามาตรฐาน ตรวจวัดได้ระหว่าง 63-96 มคก./ลบ.ม. จากค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 19 พื้นที่ ส่วนพื้นที่ทั่วไปอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ตรวจวัดได้ระหว่าง 56-99 มคก./ลบ.ม. จากค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 17 พื้นที่ และถึงแม้ว่าในพื้นที่เมืองพัทยาจะยังไม่พบว่ามีความเสี่ยงเหมือนในกรุงเทพ แต่ก็ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองโดยพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
          นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เปิดเผยว่า อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยสีเขียวที่ใช้กันปกติไม่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ เพราะรูกรองหน้ากากอนามัยใหญ่ฝุ่นละอองยังสามารถหลุดรอดผ่านได้ ดังนั้นต้องใช้หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ได้จริงซึ่งมีชั้นคาร์บอนสีดำกรองอีกระดับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีอาการป่วยได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว ดังต่อไปนี้ โรคทางเดินหายใจ, ในช่วงนี้ หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ รวมถึงถ้าไม่ได้สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองด้วย ควรไปพบแพทย์ โรคเยื่อบุตาอักเสบ, โรคผิวหนัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด หากเข้าข่ายเป็นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน งดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากเป็นบุคคลที่แพ้ง่ายควรพกยาแก้แพ้ติดตัวไว้เสมอ พกหน้ากากกันฝุ่นติดตัวไว้ตลอดเวลา พร้อมกันนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมจะได้ทำการแจกหน้ากากอนามัยคาร์บอนแก่หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว พร้อมกับแจกของรางวัลในช่วงปีใหม่อีกด้วย

Advertisement