บ่อเต่ากองทัพเรือจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้เด็กร่วมปล่อยเต่าลงสู่ท้องทะเล

               เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานเดินทางมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ มาเที่ยวในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเยาวชนและเด็กๆ หลั่งไหลเดินทางเข้ามาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย โดยพลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ร่วมกับอำเภอสัตหีบ สภ.สัตหีบ ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

 

           ภายในงาน มีกิจกรรมบนเวที การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่สัตหีบ การจัดแสดงนิทรรศการการปล่อยเต่าลงสู่ท้องทะเล มีการสาธิตการแล่นเรือใบของเยาวชน จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกอีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกครื้นสนุกสนานอย่างมาก

Advertisement