โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆที่รักษาอาการป่วยที่ หอผู้ป่วยได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติพร้อมกับเพื่อนๆ

        (12 มกราคม 2562 ) ที่ขั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ @ BPH 2018 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึง ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ที่รักษาตัวที่หอผู้ป่วย ได้มีกิจกรรมสนุกสนานในวันสำคัญของเด็กๆด้วย ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งต่อในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เสริมทักษะเด็กๆ มากมาย อาทิ สอนการทำลูกโป่งแฟนตาซี การระบายสี การเล่นเกมส์เพื่อแลกกับของรางวัล เป็นต้น

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ความสำคัญกับเด็กๆ ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาล ให้ได้มีกิจกรรมสนุกสนานเล่นเหมือนกันพื้นที่ด้านนอก นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีเด็กอีกส่วนหนึ่งหลังจากเล่นกิจกรรมที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเสร็จสิ้น ยังเดินสายไปสนุกสนานตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยาและรอบนอกอีกด้วย โดยในวันนี้พบว่ามีเด็กๆ ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง…..

Advertisement