เทศบาลเมืองหนองปรือ ผนึกกำลังภาคองค์กรภาคีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานอย่างล้นเปี่ยม

            ( 12 มกราคม 2562 ) วันนี้ที่โดมเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย  ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำส่วนราชการ ประชาชน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กร ผู้นำศาสนา นักธุรกิจ เปิดงานวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยสารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คำขวัญที่ว่า เด็กเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

สำหรับการจัดงานวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตำบลหนองปรือ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปี 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้สนุกสนานรื่นเริงในการพัฒนาตามวัย และสามารถอยู่ร่วมกับบุคลอื่นในสังคมกับชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ โดยกิจกรรมทั่วๆ ไปในวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองหนองปรือ ในปีนี้ประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน การมอบจักรยานให้แก่เด็กที่ขาดแคลน และกิจกรรมภารแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล ชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมทั้งการแสดงมายากล การแสดงโขนกลุ่มบ้านโขนหนองปรือ รวมทั้งเครื่องเล่น ตลอดจนซุ้มกิจกรรมของส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ และซุ้มอาหารเครื่องดื่มจากชุมชนต่างๆ ห้างร้าน นักธุรกิจให้ทานฟรีอีกด้วย…

Advertisement