รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้สนุกสนานรื่นเริง

          ( 11 มกราคม 2562) ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา

สำหรับการจัดงานวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดขึ้นเป็นปีประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รับความสนุกสนานรื่นเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีค่านิยมที่เหมาะสมกับวัย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงความสามารถการตอบคำถามชิงรางวัล การจับฉลากของขวัญของรางวัล รวมทั้งเครื่องเล่นอื่น ๆ และซุ้มอาหารเครื่องดื่มจากชุมชนต่าง ๆ ห้างร้าน นักธุรกิจ ให้ทานฟรีอีกด้วย

Advertisement