เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้ารณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ปลูกฝังการจัดการขยะด้วยวิธีง่ายๆ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณและการคัดแยกขยะโดยเริ่มที่บ้าน

        ( 11 มกราคม 2562) ที่ตลาดหนองเกตุน้อย นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันรณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ ด้วย 3R ซึ่งถือว่าเป็นวิธีง่ายๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยไม่ต้องมีกฏเกณฑ์ แต่เป็นกระบวนการที่ต้องสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ โดยต้องเริ่มต้นที่บ้าน ซึ่งในวันนี้ทางเทศบาลตำบลนองปลาไหล โดยกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้เลือกพื้นที่ตลาดเขาน้อยในการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          สำหรับพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะด้วย 3R ประกอบไปก้วย R1 REUSE การลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการเลือกใช้สินค้าที่ไม่ก่อให้เกกิดขยะ หรือเกิดน้อยที่สุด เช่น ใช้สินค้าที่ใส่ภาชนะรีไซเคิลได้ การใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายซื้อสินค้า การใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนกล่องโฟม ใช้สินค้าชนิดเติมเลือกซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้น R2 Reduce คือ การลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลองมาสำรวจกันว่าเราจะลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้าง โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้นี้ ทำได้ง่ายๆ โดยการเลือกใช้เท่าที่จำเป็น R3 Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจำพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลได้ ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ

นอกจากนี้ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ยังได้แนะนำการนำขยะอินทรีย์ มาทำน้ำหมักชีวภาพ แบบ 7 วันเห็นผลอีกด้วย โดยพบว่าได้รับความสนใจจากชาวบ้านสอบถามเรื่องการลดปริมาณขยะอีกด้วย …
Advertisement