เมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานจัดงานวันครู 16 ม.ค.62

             (9 ม.ค.62) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวีรพัฒน์ กุดแแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะครู และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือรูปแบบการจัดงานวันครู ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ซึ่งจะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีการมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ครูดีในดวงใจ และนักการดีเด่น เพื่อให้ครู และบุคลากรสำนักการศึกษาได้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน อบรมสั่งสอน และสร้างเยาวชนชาวพัทยาที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ จะมีการประชุมหารืออีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานต่อไป

 

Advertisement