เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทาราบายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน นายฐิติ จันทร์แต่งผล ผู้อำนวยการ อพท.3 ให้การต้อนรับเหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายสรรเพชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก, นางวรวรรณ ประชาเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานประกอบการโรงแรม เดินทางเข้าร่วมการอบรม

โดยทาง อพท.3 ได้ดำเนินการจัดการประชุมการดำเนินงานภาคีเครือข่ายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านอารยสถาปัตย์ขึ้น ก็เพี่อเป็นการส่งเสริมด้านศักยภาพสถานประกอบการด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอารยสถาปัตย์ ให้สามารถยกระดับมาตรฐานในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบสถานประกอบการที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้ทาง อพท.3 ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวลล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green hotel ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงแรม ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านการบริการ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่พิเศษอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในการจัดงานวันนี้ก็เพื่อเป็นการชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถรองรับการประเมินระดับมาตรฐานแบบสากล ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาให้ความรู้ในวันนี้อีกด้วย…

Advertisement