เปิดฉากการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา 2019 ณ ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน นักกีฬากว่า 200 คนตบเท้าเข้าร่วมชิงชัย (มีคลิป)

         (8 ม.ค.62) ที่ ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา นายนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง
 
     สำหรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาให้สมกับเป็นเมืองกีฬาอย่างแท้จริง โดยแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1.กีฬาเจ็ตสกี แข่งขันในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2562 2.กีฬาเรือเร็วท้องถิ่น แข่งขันในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 3.กีฬาวินด์เซิร์ฟ แข่งขันระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม และ 4.กีฬาพายบอร์ด SUP. แข่งขันระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2562 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสโมสรเจ็ตสกีเมืองพัทยา จัดส่งบุคลากรมาช่วยในการจัดการแข่งขันและตัดสิน เพื่อให้การแข่งขันมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎกติกาอีกด้วย