เมืองพัทยา ทุ่มงบ 12 ล้านบาท จัดงานพัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล มิวสิค เฟสติวัล 2019 ระหว่าง 15-16 มี.ค.นี้…2 เวที ชายหาดพัทยา และจอมเทียน (มีคลิป)

          (7 ม.ค.62) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดถึงการงานพัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล มิวสิค เฟสติวัล 2019 ว่า สำหรับการจัดงาน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล มิวสิค เฟสติวัล 2019 เมืองพัทยา ร่วมกับการท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เมืองพัทยายังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสำหรับครอบครัวและเมืองแห่งเสียงดนตรีในภูมิภาคตะวันออก อีกทั้งยังเป็นการยืนยันให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เห็นภาพร่วมของการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาที่มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรม
     
           สำหรับในปีนี้การจัดงานดังกล่าวก็ได้กำหนดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้างจัดงาน โดยใน TOR นั้นได้กำหนดให้มีการจัดขึ้น 2 เวที คือ เวทีหลักที่ถนนชายหาดพัทยากลาง และเวทีรองคือที่ชายหาดจอมเทียน โดยมีศิลปิน นักร้อง นักดนตรี สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นแสดงและสร้างสีสันตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา ทั้งนี้เมืองพัทยาได้ทุ่มงบประมาณในการจัดงาน 12 ล้านบาท ส่วนรูปแบบการจัดงานนั้นหากผู้รับเหมารายใดมีการเสนอรูปแบบการจัดงานที่มากกว่า 2 เวที ตามTor กำหนดแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งการพิจารณาหาผู้รับเหมา เพื่อให้งบประมาณที่ให้ไปเกิดประโยชน์สูงสูดในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป

Advertisement