รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังระยะยาว (มีคลิป)

            ที่ บริเวณชุนชมบ้านมาบประดู่ ซอย 3 ถนนเลียบทางรถไฟ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล คณะที่ปรึกษาฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ผู้นำชุมชนมาบประดู่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความหน้าการดำเนินการสร้างสถานีสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม สถานีที่ 4 (บ้านเขาตาโล) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยเร่งด่วน
          นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล ซึ่งจะมีการระบายน้ำจากพื้นที่เขาตาโลไปยังคลองห้วยใหญ่ ในระยะที่ 1 ว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหน โดยว่างจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการติดตั้งสถานีสูบน้ำ พร้อมติดตั้งปั๊มสูบขนาด 0.75 คิว/วินาที จำนวน 6 ตัว บ่อบำบัดขนาด 5,400 คิว/ลูกบาศก์เมตร เพื่อพักน้ำฝน ส่งต่อสถานีสูบน้ำห้วยใหญ่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 5% ทั้งนี้หากแล้วเสร็จจะสามารถ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล นำรถแม็คโครขุดลอก ร่องระบายน้ำตลอดแนว พร้อมตัดหญ้าริมทาง เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในระยะสั้นก่อน

Advertisement