พ่อค้าแม่ค้างานเดินกินถิ่นนาเกลือ ตบเท้าร่วมอบรมแผนป้องกันเหตุเพลิงไหม้ เพื่อรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ก่อนเริ่มงาน เสาร์ที่ 5 มกราคมนี้

        ( 3 มกราคม 2562) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า และอบรมการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยแก่ผู้ประกอบการในงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 10 โดยมีผู้ประกอบการในงานเดินกินถิ่นนาเกลือเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับกิจกรรมงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ถือได้ว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวย่านนาเกลือ และฟื้นฟูพื้นที่นาเกลือให้เกิดความคึกคัก มีสีสัน กลายเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่เมืองพัทยาในช่วงต้นปี จะต้องแวะพักเดินจับจ่ายซื้อสินค้า และเนื่องจากความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าบางรายมีการนำเตาแก๊สมาปรุงอาหารที่งาน ดังนั้นในเรื่องของความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับ 1 เมืองพัทยาจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา ทำการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทุกคนเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้ให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แก่ผู้จำหน่ายสินค้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้ไปทำการแก้ไขปัญหายามเมื่อเกตุเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องอีกด้วย โดยงานเดินกินถิ่นนาเกลือจะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมเดินช้อป และร่วมชิม ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคมนี้ เป็นครั้งแรกอีกด้วย

Advertisement