ด่วน! กองทัพเรือสั่งยกระดับความพร้อมขั้นสูงสุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยฤทธิ์ “ปาบึก”

             เมื่อเวลา 22.15 น. ของวันนี้ 3 ม.ค.62 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งเตรียมให้พร้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” (PA
BUK)  ขั้นสูงสุด พร้อมออกเรือได้ภายใน 24 ชม.


จากกรณีพายุโซนร้อน”ปาบึก” จะพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด ใน 4-5 ม.ค.62 จึงสั่งการให้จัดหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ ประกอบกำลังด้วย ร.ล.จักรีนฤเบศร เฮลิคอปเตอร์ 4 ลำ 1 ชุดปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ (Maritime Aquatic Life Support Team: MAL) 1 ชุดสำรวจสำรวจและประเมินความเสียหาย ทร.(Naval Disaster Assessment Team:NDAT) 1 ชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนบก และ 1 ชุดปฏิบัติการจิต
วิทยาและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ให้พร้อมออกเรือ เพื่อปฏิบัติการได้ภายใน 24 ชม. หรือปฏิบัติได้ทันที่ ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ สั่งการ หรือปฏิบัติได้ทันที่ ตามที่ ศปก.ทร./ศบภ.ทร. สังการ
Advertisement