ประสบความสำเร็จ! ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เผย 7 วันอันตราย วันที่ 6 พบบาดเจ็บ 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

        ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอบางละมุง เปิดเผยถึงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ด้วยการรักษาวินัยจราจร ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร” ซึ่งพบว่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีการตั้งจุดตรวจรวม 11 จุดตรวจ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ 120 คน ข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 (รวม 6 วัน) พบว่า มีอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอบางละมุง มีผู้บาดเจ็บ 2 คน ไม่มีผู้เสียชีวิพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมาคือเมาสุรา ไม่คาดเข็มขัด ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด แซงรถผิดกฎจราจรประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แด่ รถจักรยานยนต์ โดยได้มีการยึดรถจำนวน 25 คัน ประกอบด้วย รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 3 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 21 คัน มีการตรวจยึดใบอนุญาตขับขี่ จำนวน 126 ใบ คือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 64 ใบ และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 62 ใบ

อย่างไรก็ตาม พบว่าสถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พื้นที่อำเภอบางละมุงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

Advertisement