วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับปีใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคลกันอย่างเนื่องแน่น เนื่องในวันปีใหม่

          เช้าวันนี้ (1 มกราคม 2562) ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ต่างนำอาหารแห้งจำนวนมาก ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับปีใหม่ 2562 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมความเป็นศิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยอีกด้วย

หลังได้เวลา พระภิกษุสงฆ์กว่า 50 รูป นำโดยพระปัญญารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นำพระภิกษุสงฆ์ร่วมรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน โดยพบว่าในช่วงเช้าวันนี้ตลอด 2 ข้าง พุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตรกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการใส่บาตรวันนี้ ทางวัดจะได้นำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆ ในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคต่อไป

Advertisement