ประปาพัทยา สนองนโยบายรัฐบาล อัดฉีดบัตรคนจน ค่าน้ำไม่เกินเกณฑ์ ใช้ฟรี 10 เดือน เริ่ม ธ.ค.61ถึง ก.ย.62

           นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า ด้วยรัฐบาลได้มีการกำหนดโครงการในการช่วยเหลือประชาชนทีมีรายได้น้อยมีด้วยกัน 2 เรื่อง คือเรื่องค่าน้ำและค่าไฟที่ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าน้ำไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ โดยมาตรการนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน

ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมาลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ1.การลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซค์ กปภ.ที่ www.pwa.co.th ซึ่งผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง และ 2.การลงทะเบียนผ่านทางสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาค่อยให้บริการอำนวยความสะดวกให้ โดยจะต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดตัวมาด้วย พร้อมระบุบ้านเลขที่ที่จะมีการชำระค่าน้ำ ซึ่งในแต่ละเดือนนั้นจะต้องมีการใช้น้ำน้ำไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน รวมระยะเวลา 10 เดือน

นายสุทัศน์ กล่าวต่ออีกว่า การออกเบิลค่าน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคนั้นรัฐให้เริ่มออกเบิลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งจะเป็นการใช้น้ำประปาของเดือนธันวาคม ดังนั้นการประปาจะออกแจ้งหนี้ในเดือนแรกคือเดือนมกราคม 2562 ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2562 ในการมอบสิทธิให้ที่มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับการลงทะเบียนนั้นลงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น โดยการประปาจะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อให้กรมบัญชีกลางส่งโอนเงินตามที่ชำระคืนกลับเข้าไปในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของท่านในเดือนถนัดไป

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ จะต้องใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนจึงจะได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้รัฐคิดถึงหลักการใช้จ่ายอย่างประหยัด หากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์หมดก็จะใช้น้ำกันอย่างไม่ประหยัด เพราะถือว่ารัฐจ่ายเงินสนับสนุนให้ส่วนหนึ่งแล้ว

Advertisement