โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับบริจาคโลหิตในโครงการ พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ปีที่ 10 ครั้งที่ 3

            (27 ธันวาคม 2561 ) ที่อาคาร อี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ประชาชน รวมถึงพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจำนวนมาก ต่างเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การบริจาคโลหิตนั้นครบรอบ 3 เดือน หากไม่เจ็บป่วยก็สามารถที่จะบริจาคได้ทันทีโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยตลอด 9 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ส่งโลหิตเข้าสู่ธนาคารเลือดเป็นจำนวนมาก และนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุได้เป็นจำนวนมากในหลายๆ ปีที่ผ่านมา และจะเดินหน้าดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดหาโลหิตให้กับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
           สำหรับในวันนี้มีผู้ที่เข้ารับบริจาคโลหิตกว่า 100 คน ซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ จะเปิดรับบริจาคโลหิตอีกครั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2562 นี้ สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 038-259999