เมืองพัทยา จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน

         (28 ธ.ค.61) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองพัทยาได้จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันคล้ายวันเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นกรุงธนบุรี อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ภาคประชาชน เข้าร่วมพิธี

           โดยภายในพิธีได้มีพิธีการทางสงฆ์ และพิธีบวงสรวง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงได้มีการจัดการแสดงศิลปะการต่อสู้ถวายแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ของหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ทั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมด้วยคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ตามลำดับ
Advertisement