สัตหีบน้อมรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก (มีคลิป)

           วันนี้ (28 ธ.ค.61) ที่หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต.ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก โดยมี พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนชาวสัตหีบ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

            พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2311 เป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ โดยมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญจนได้สมัญญาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระราชกรณียกิจทีสำคัญคือการกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พลจากภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้นธนบุรี ได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมา หลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือนอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายจึงพร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2311 ทรงพระนามว่าพระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขนานนามพระองค์ติดปากว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานี รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ 15 ปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทางรัฐบาล อีกทั้งปวงประชาราษฎร์ทั้งหลายจึงพากันถวายพระเกียรติ ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของพระองค์ ให้เป็นวันระลึก วันตากสินมหาราช


ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement