สภ.เมืองพัทยา จับมือชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด ) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ

         ณ ที่ทำการศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนกอไผ่ พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา นายพิเชฐ ธรรมโหร ปลัดอำเภอบางละมุง นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พ.ต.ท.ศรัณยพงศ์ ไหมทองกุลธร สารวัตรป้องกันปราปราม และนายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนกอไผ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด ) โดยมีตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ทุกสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จัดโครงการประชาคมชุมชน /หมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) ภาค 2 พร้อมกันทุกพื้นที่ เพื่อกำหนดกติกาหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น จากความร่วมมือของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกคนและทุกภาคส่วน ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนหลักการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสอดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงของแต่และพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ จำนวน 3 เดือน

Advertisement