พรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 8 เขต มั่นใจทวง ส.ส. ชลบุรีคืน ชูนโยบายประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุด

           (27 ธ.ค.61) ที่บ้านเนื่องจำนงค์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้นำลูกทีมเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีระบบเขต พรรคประชาธิปัตย์ ในนาม NEW CHONBURI ของเรา ประกอบไปด้วย เขต 1 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา เขต 2 นางสาวเสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ เขต 3 ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ เขต 4 นายพรรณธฤต เนื่องจำนงค์ เขต 5 นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ เขต 6 นางพจนารถ แก้วผลึก เขต 7 นายจักกฤช ไกรมาตย์ ซึ่งเป็นน้องชายของนายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด และนักประดิษฐ์ 5 รางวัลเหรียญทองอัจฉริยะโลก และ เขต 8 นายไมตรี สอยเหลือง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล นายธนบดี ปิ่นแก้ว นายอารยะ โรจนวณิชชากร นายพลสิทธิ์ พงศ์พัฒนะกิจ
นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เผยความมั่นใจว่าจะสามารถได้ 230,000 คะแนน ทวง ส.ส.คืนกลับมาในจังหวัดชลบุรี พร้อมชูนโยบายเดินหน้า EEC ส่งเสริมการท่องเที่ยว เกษตรกรรม เล็งเห็นความสำคัญของประชาชน ที่ต้องได้รับประโยชน์สูงสุด โดยที่ไม่หนักใจ เพราะคิดว่าประชาชนต้องเลือกพรรค มากกว่าเลือกคน
           นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดบ้านบึง แนะนำตัว นายพรรณธฤต เนื่องจำนงค์ เขต 4 หลาน ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ เพื่อขอเสียงสนับสนุนให้โอกาสผู้สมัครหน้าใหม่ โดยหวังเก็บคะแนนในวันเลือกตั้ง โดยได้รับการตอบรับจากพ่อค้าแม่ค้าอย่างดียิ่ง
Advertisement