ประปาพัทยา จัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ส่งทีมงานออกให้บริการช่วยเหลือประชาชน ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้าน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่

            นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา กล่าวว่า ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคได้จัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ไปจนถึง 1 มกราคม 2562 โดยจะมีการให้เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการดูแลประปา หาจุดท่อแตกรั่ว ดูแลระบบประปาภายในบ้าน และซ่อมแซมระบบภายในบ้านผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าแรง เนื่องจากที่ผ่านน้ำที่มีการสูญเสียในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่เกิดมาจากอุปกรณ์ท่อน้ำประปาในบ้านเรือนมีการชำรุดแต่รั่วบ้าง ทำให้ประชนต้องประสบปัญหาค่าน้ำประปาที่สูงตามมา

การประปาส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการ กปภ.อาสา ดูแลประปาเพื่อปวงชน เพื่อให้ประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพดีลดการเกิดน้ำสูญเสียที่เปล่าประโยชน์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหน่วยงานรัฐและประชาชนก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายในลักษณะประชารัฐ อีกทั้งเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชนและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆ สามารถแจ้งมาที่การประปาส่วนภูมิภาคพัทยาได้ทันที ที่ 038-222-461-5 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนที่แจ้งมาเจ้าหน้าที่จะมีการประสานพร้อมส่งทีมช่างออกไปให้บริการซ่อมแซมตามบ้านเรือนที่ได้รับแจ้งฟรีไม่คิดค่าแรง เพียงแต่ในส่วนอุปกรณ์นั้นประชาชนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง
Advertisement