นายอำเภอบางละมุง ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยถนนเส้นรอง ลงพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่

             (28 ธันวาคม 2561) ที่บริเวณวงเวียนสันติคาม นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำพนักงาน ข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล


สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2562 เป็นการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางใช้ถนนเส้นดังกล่าว ซึ่งถนนเส้นสันติคาม ถือว่าเป็นถนนสายรอง ที่มีนักท่องเที่ยว และประชาชนใช้เป็นจำนวนมาก เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ถนนสายหลัก อย่างเช่น ถนนสาย 36 ทั้งนี้ในส่วนของการตั้งด่านโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบแผน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ลดการเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกันนี้เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนในการเดินทางอีกทางหนึ่งด้วย….

Advertisement