นายอำเภอบางละมุง เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

            วันนี้ (28 ธ.ค.61) ที่บริเวณริมถนนสุขุมวิท หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อปพร. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
พ.ต.ท.ดรัณภพ สระทองอยู่ รอง ผกก.(ป) สภ.บางละมุง กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และให้มีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุตามจุดเสี่ยงต่างสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญย่านชุมชน และสถานที่จัดงาน COUNTDOWN โดยให้ถือว่าการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562
           ทั้งนี้ อำเภอบางละมุงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลดังกล่าวให้ลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยกำหนดจุดตรวจและจุดอำนวยความสะดวกด้านวินัยจราจร ใน 4 จุดตรวจหลัก 1 จุดตรวจทางน้ำ และ 7 จุดตรวจรอง ในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้มีความปลอดภัย…

Advertisement