เมืองพัทยาเชิญร่วมงาน” วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – His Majesty King Taksin Maharat Thonburi Dynasty Day “

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยา

             เมืองพัทยาเชิญร่วมงาน” วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – His Majesty King Taksin Maharat Thonburi Dynasty Day ” และร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมรับชมการแสดงศิลปะการต่อสู้ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลาว่าการเมืองพัทยา

Advertisement