เจ้าท่าพัทยา บรูณาการร่วมทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ เพื่อกำกับควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำ

           (27 ธ.ค.61) ที่ ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำร่วม เทศกาลปีใหม่ ระหว่าง 27 ธันวาคม 2561- 2 มกราคม 2562 พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายประสิทธิ์ ทองทิตต์เจริญ ประธานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยา ตัวแทนกองบังคับการตำรวจน้ำ ตัวแทนตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูณ์เมืองพัทยา เครือข่ายอาสาวารี เจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง
               สำหรับการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและกระบวนการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อกำกับควบคุมดูแล และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำ อีกทั้งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในเรือให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดระเบียบการจราจรทางน้ำให้เกิดความสะดวกปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ประกอบด้วย ตำรวจน้ำ ฝ่ายกู้ภัยทางทะเลและชายฝั่ง เมืองพัทยา หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ฯ และเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 20 ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถแจ้งเหตุทางน้ำได้ที่สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา โทร ‭038-411-441‬

Advertisement