กองทัพภาคที่ 1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา และบริษัท ซีพีออลล์ สร้าง2 ปอดแห่งใหม่ให้ชุมชนแออัดป็นของขวัญปีใหม่ (มีคลิป)

             เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สวนนงนุชพัทยา และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในชุมชนซอยสุดสาคร ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย และชุมชนวัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมีพลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ผู้อำนวยการทั่วไปอาวุโส บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ได้ร่วมกันสร้างสวนในชุมชน

พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในการประกอบกิจกรรมครั้งนี้ทางกองทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และบริษัทซีพีออลล์ จำกัดมหาชน เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง “ Pocket Park ปอดแห่งใหม่” จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนชุมชนซอยสุดสาคร ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย และ ชุมชนวัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน ต้นไม้ในกระถาง และทาสีให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย จึงต้องขอขอบคุณนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน จำกัด มหาชน เป็นอย่างมาก

พลโท ณรงค์พันธ์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการกิจกรรมนี้ สำเร็จไปด้วยดีต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนภายในชุมชน ภาคเอกชน ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาค ด้วยการให้การสนับสนับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน 1 ปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ในการดำเนินโครงการสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 26 จังหวัดอีกด้วย ด้านนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ละครั้ง จากบริษัทซีพีออลล์ จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จำนวน 3 สวน ใน 3 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 4 และ 5 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชุมชนแออัด นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆ ของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสวนนงนุชพัทยา และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement