กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ เร่งประชาสัมพันธ์รับบัตรลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หลังพบผู้มีสิทธิ์ยังคงไม่มารับบัตรอีกกว่า 300 ราย

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ เร่งประชาสัมพันธ์รับบัตรลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หลังพบผู้มีสิทธิ์ยังคงไม่มารับบัตรอีกกว่า 300 ราย หากไม่มารับ ในส่วนของหมวดหมู่ค่าซื้อของอุปโภค – บริโภค จะถูกตัดทิ้ง หากไม่แน่ใจสามารถโทรสอบถามสิทธิ์ได้ในวันและเวลาราชการ

            ( 25 ธันวาคม 2561 ) นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ถึงการประกาศรับบัตรผู้ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยภาครัฐได้เริ่มรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยพบว่าในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือมีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 851 ราย และจากการตรวจสอบสิทธิ์ พบว่าในจำนวน 851 ราย มีผู้ที่ได้รับบัตรลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 692 ราย ปัจจุบันพบว่าผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วจำนวนกว่า 300 คน และยังคงเหลือจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้มารับบัตรอีกกว่า 300 คน ซึ่งในส่วนของภาครัฐได้เร่งให้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือนั้นทำการมอบบัตรให้กับผู้ที่ได้รับบัตรให้เสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งในส่วนเทศบาลเมืองหนองปรือนั้นพบว่ายังคงเหลือบัตรที่ยังไม่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมารับกว่าครึ่ง ในช่วงนี้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาลงทะเบียนไว้ สามารถมาตรวจสอบรายชื่อว่าได้รับบัตรหรือไม่ได้ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ หรือไม่ก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ 038-933119 ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้มารับบัตร ในหมวดหมู่ของการซื้อของอุปโภค บริโภค ที่จะได้รับ 200-300 บาทต่อเดือน หากพบว่าในเดือนใดที่ยังไม่ได้มีการใช้ วงเงินก็จะถูกตัดออกไป ซึ่งก็จะเสียสิทธิ์ในการซื้อของอุปโภค บริโภคในเดือนนั้นไป โดยยอดจะไม่มีการสมทบในบัตร แต่จะถูกตัดออกทันที หากพบว่าในเดือนนั้นไม่มีการใช้วงเงิน

           นอกจากนี้ยังพบว่าสิทธิ์ที่ได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีมากมาย อาทิ
           1.ในหมวดของค่าไฟฟ้าและประปา หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 230 บาท / ครัวเรือน/ เดือน กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนดต้องรับภาระจ่ายเงินเองทั้งจำนวนใช้น้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/ ครัวเรือน/ เดือน กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนดต้องรับภาระเอง ทั้งนี้เริ่มจ่ายเดือนแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
2. หมวดซื้อของอุปโภค – บริโภค ผู้ที่มีบัตรจะได้รับเงินเข้าบัตร 200 หรือ 300 บาท/ เดือน ถ้าไม่ใช่วงเงินจะถูกคัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 นี้เป็นต้นไป
3. ค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย จะจ่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน แต่จะจ่าย 500 บาทต่อคน โดยจะทำการจ่ายครั้งเดียว เริ่มจ่าย 5 ม.ค.62 และ 1 ก.พ.62
4. ค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล จะทำการจ่าย 1,000 บาทต่อคน จ่ายครั้งเดียว เริ่มจ่ายในวันที่ 5 มกราคม 2560 และ 1 ก.พ.62
5. ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือน ธ.ค.2561 – ก.ย.2562 และแจ้งข้อมูลไว้กับหน่วยลงทะเบียนว่ามีภาระค่าเช่าบ้าน ได้ 400 บาท/ คน จ่ายครั้งเดียว เริ่มจ่าย 5 มกราคม 2562 และ 1กุมภาพันธ์ 2562
Advertisement