โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบจัดงานฉลองครบรอบ50 ปีผลิตคนดีคนเก่งสู่สังคม

            ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โดยมีพลเรือโท ไชยณรงค์ ขาววิเศษ กรรมการบริหารโรงเรียนฯ อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนฯ นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่าทุกรุ่น เข้าร่วมในพิธีเปิดกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศภายในงานฉลองครบรอบ 50 ปี นั้น สุดอลังการ ทั้งแสงสีเสียง มีการแสดงความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวนหลายชุด มีการจับรางวัลของขวัญ สร้างความประทับใจให้กับบรรดา ศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมถึงผู้ปกครอง เป็นอย่างมาก

นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 173 ถนนสุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษถาคม 2512 โดยพระมหาขวัญ เขมสิริ วัดมกุฏกษัตริยาราม กทม. ต่อมาในปี 2518 สมเด็จพระพุทธชินวงษ์ เจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยารามให้ตั้งเป็นมูลนิธิธัมมสิริ และรับไว้ในความอุปถัมภ์ โดยมีเนื้อที่ 32 ไร่ และมีลานจอดรถ 10 ไร่ เปิดทำการสอนตั่งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 ปัจจุบันมีนักเรียน 3256 คน ครูและผู้บริหาร 183 คน ครูต่างชาติ 16 คน ผลิตบุคคลากร เป็นคนดี คนเก่ง สู่สังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา ได้รับการรับรองและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ถึง 6 ครั้ง จึงจัดงานฉลองเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในเกียรติคุณต่างๆ ที่โรงเรียนได้รับ และจัดการแสดงของนักเรียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เรียนที่ได้รับกาส่งเสริมในโรงเรียนธัมมสิริศึกษาแห่งนี้

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมในความสำเร็จของโรงเรียน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นสัตหีบของเรา เป็นความภาคภูมิใจของชาวสัตหีบ ขอให้รักษาเกียรติยศนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนจะพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นสถาบันอันสำคัญที่จะช่วยอบรมสั้งสอนบุตรหลานของชาวสัตหีบ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรมสมกับคำขวัญที่โรงเรียนตั้งไว้

 

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement