โรงเรียนสิงห์สมุทร ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 81 ปี

               สัตหีบ- (22 ธ.ค. 61) ที่หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ได้นำอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน อดีตครูเกษียณอายุราชการ ตัวแทนหน่วยงานราชการ ตลอดจน คณะครู อาจารย์ และนักเรียนร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสิงห์สมุทร ครบรอบ 81 ปี โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดในพื้นที่สัตหีบ จำนวน 10 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และรับภัตตาหารเพล

 นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทรสัตหีบ กล่าวว่าโรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนสำหรับบุตร-หลาน ข้าราชการที่สังกัดกองทัพเรือ ต่อมาได้โอนให้สังกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 141 ไร่ 200 ตารางวา โดยถูกแบ่งเป็นฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้นและฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยถนนจรดลศึกษาที่เป็นทางเข้าสู่ที่ตั้งของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ ซึ่งตอนนี้โรงเรียนมีอายุ 81 ปีแล้ว

Advertisement